सुविधाहरु

equipement

क्राकरी / कटलरी
Cookware / Cookware
पाक कला प्लेट्स
माइक्रोवेव ओवन
फ्रिज - फ्रिजर - धुने मेशीन
पानाहरू प्रदान गरियो
बाथरूम लिनन प्रदान गरियो
hairdryer
हावा conditionings
भ्याकुम क्लीनर - इस्त्री बोर्ड - फलाम
क्याटहरू उपलब्ध छन्
बार्बिक्यु
सुरक्षित

आन्तरिक अवकाश
नि: शुल्क वाई-फाई इन्टरनेट पहुँच
केबल / स्याटलाइट
टिभी
डीभिडी प्लेयर / हाइफिड रेडियो

बाहिरी
wooded
हरियो ठाउँ
बार्बिक्यु
निजी पूल